Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW – TECHNIK MECHATRONIK”

27 kwietnia 2022

W związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu projektu nr. RPWP.08.03.01-30-
0031/21 pn. „Szkoła Zawodowców – Technik Mechatronik” rozpoczynamy nabór kandydatów do
projektu. W przypadku osób chętnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu, a
następnie wypełnić i podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W przypadku osób niepełnoletnich dokumentacja musi zostać podpisana przez rodzica lub innego
opiekuna prawnego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania
EFS wynosi 393 758,19 zł.

Skip to content