Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW – TECHNIK LOGISTYK”

27 kwietnia 2022

W związku z realizacją przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu projektu nr. RPWP.08.03.01-30-
0035/21 pn. „Szkoła zawodowców – Technik Logistyk” rozpoczynamy nabór kandydatów do projektu.
W przypadku osób chętnych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu, a następnie
wypełnić i podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny oraz Oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W przypadku osób niepełnoletnich dokumentacja musi zostać podpisana przez rodzica lub
opiekuna prawnego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania
EFS wynosi 355 520,04 zł.

Skip to content