Tag: Wolontariat

MIKOŁAJKI!

W dniu 6 grudnia 2019 obchodzono Mikołajki. Organizatorami tego dnia było Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką Iwony Knop i Jolanta Adamczewskiej. 
Jak co roku, głównym  celem tych działań stała się organizacja pomocy uczniom szkoły, którzy znaleźli  się w bardzo trudnej sytuacji losowej.
Sprzedaż domowego ciasta w specjalnie otwartej kawiarence, czy też wykonanie klasowych pamiątkowych zdjęć stanowiły  atrakcje tego dnia.
Jako znak solidarności, wszyscy uczniowie  założyli czerwone, mikołajkowe czapeczki.

                         Cała społeczność szkolna była w tym dniu Świętym Mikołajem!!!

Andrzejki

Andrzejki to doskonała okazja do zorganizowania nietuzinkowej lekcji wychowawczej, która jednocześnie będzie bawić, uczyć i integrować. Tradycyjne wróżby mogą być nie tylko rozrywką, lecz także punktem wyjścia do rozmowy na ważne tematy. Dlatego też 29 listopada 2019 roku  w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu szkolne koło wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat”, działający pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zorganizował Wieczór Andrzejkowy dla seniorów.

Wspólna zabawa upły­nęła bar­dzo szybko wśród wróżb i tańców. Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się, nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die. Nie mogło zabraknąć również lania wosku oraz ciasteczek z dobrą wróżbą. Wzajemna życz­li­wość, en­tu­zjazm i miła atmosfera pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­kazują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka oraz wrażliwości słu­żą­cej umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami. Spotkanie to było kontynuacją owocnej współpracy miedzy młodymi wolontariuszami a podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu.

Młodzież dzieciom

Dnia 8 października wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu, rozpoczęły cykl spotkań z podopiecznymi Przedszkola nr 4 im „Bolka i Lolka”, pod hasłem ”żyj zdrowo kolorowo”.
Spotkania te nie tylko mają bawić, ale także uczyć młodsze pokolenie, kształtowania właściwych nawyków i zachowań żywieniowych, podniesienia poziomu wiedzy żywieniowej wśród dzieci, które mają wpływ na swoich rodziców.
Zainteresowanie przedszkolaków było bardzo duże, dlatego mamy nadzieję, że  nasza współpraca będzie kontynuowana.

Międzypokoleniowa aktywność

Dnia 20 września 2017 roku podopieczni Domu Dziennego  Pobytu w Nowym Tomyślu  wraz wolontariuszami z Zespołu Szkól Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, udali się na całodniową wycieczkę do Kłodawy i Lichenia. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu                          „ Międzypokoleniowa aktywność srebrną nicią tkana”, realizowanego w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017.

W środowy, wczesny poranek, 25 osobowa grupa seniorów z Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz 15 wolontariuszy z naszej szkoły, pod opieką Anny Palickiej, Izabeli Frelich, Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zebrała się w celu odbycia wycieczki do Kłodawy i Lichenia.

Kopalnia soli kamiennej w Kłodawie w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim, jest największą z pośród wszystkich kopalni soli w Polsce. Pod troskliwą opieką przewodnika poruszaliśmy się po pokrytych solą kopalnianych korytarzach. W trakcie zwiedzania mieliśmy okazję zapoznać się z historią kopalni, specyfiką pracy górników oraz poznać ciekawe legendy i historie związane z wydobywaniem soli. Na koniec wszyscy otrzymaliśmy  pamiątkowy kawałek soli.

Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Monumentalna pięcionawowa bazylika z centralną złotą  kopułą zbudowana jest na planie krzyża. Do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat życia Chrystusa na ziemi. W świątyni znajduje się 365 okien symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym, 52 otwory drzwiowe symbolizujące liczbę tygodni w roku kalendarzowym oraz 12 kolumn symbolizujących dwunastu apostołów. Po zapoznaniu się z architekturą obiektu mieliśmy czas na oddanie się modlitwie i indywidualne zwiedzanie.

Wycieczka zakończyła się około godziny 20 gdy  pełni wrażeń wycieczkowicze bezpiecznie dojechali do Nowego Tomyśla. Wyjazd stał się okazją do  przełamania stereotypów, zaciśnięcia więzi międzypokoleniowej oraz  wymiany poglądów ludzi starszych z młodymi.

 

Jak co roku było nas jeszcze więcej!

Dnia 21 marca bieżącego roku, nasi wolontariusze, pod opieką  Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, wzięli udział w obchodach “Dnia Motyla”  organizowanego przez  wolontariuszy  działających przy Hospicjum Palium w Poznaniu. W tym wyjątkowym dniu chcieliśmy zarażać innych ideą pomagania cierpiącym chorym. W tym dniu odbyły się spotkania warsztatowe z malowania i tworzenia motyli w 3 punktach miasta: Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Miasta. Imprezę uświetnili swym udziałem wicekuratorzy oświaty  w Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Krzysztof Błaszczyk oraz Zbigniew Talaga, którzy również malowali motyle.Po warsztatach wszyscy spotkaliśmy się na pl. Wolności i tam wspólnie radośnie zakończyliśmy tegoroczny “Dzień Motyla”.

Chcemy poruszać serca tych, którzy mogą i powinni pomóc, ale też wręczając motyle przypadkowym przechodniom zwrócić uwagę na możliwości pomocy, które ma każdy z nas.

WOLONTARIUSZKI Z HOŁOGI DLA BABĆ I DZIADKÓW

Dnia 24 stycznia 2017 r. w Domu Dziennego Pobytu, działającego przy Ośrodku Opieki Społecznej w Nowym Tomyślu, odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci  i Dziadka. Organizatorami tej imprezy były wolontariuszki ze Szkolnego Koła Wolontariatu, pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej.

Z tej okazji, uczennice przygotowały dla seniorów kartki okolicznościowe  z życzeniami oraz upiekły tort. Dodatkowo, szczególnie wzruszającym prezentem był występ wokalny naszej uczennicy Lucyny Knop, z dedykacją dla pensjonariuszy.    Z wizyty „wnuczek z Hołogi” ucieszyli się zwłaszcza ci seniorzy, którzy niestety nie posiadają własnych wnucząt.
Wszyscy uczestnicy tego niezwykłego spotkania cieszyli się z miłej i ciepłej atmosfery oraz wspólnie doszli do wniosku, że sympatycznie byłoby widywać się częściej, nie tylko z okazji świąt. Nasze inicjatywy i nawiązana współpraca przyczyniły się bowiem do stworzenia wyjątkowej więzi międzypokoleniowej.

Spotkanie z Panią Barbarą Grochal

W dniu 18 stycznia 2017r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole Panią Barbarę Grochal, która od wielu lat jest koordynatorką wolontariatu działającego przy Hospicjum Palium  w Poznaniu. W trakcie spotkania  Pani Barbara podzieliła się z wolontariuszkami swoim długoletnim doświadczeniem w pracy z osobami terminalnie chorymi, a także opowiedziała o pomocy ich rodzinom.

Wśród poruszanych tematów znalazły się także największe działania motylego wolontariatu. Również i nasze uczennice miały okazję pochwalić się ostatnimi  działaniami szkolnego wolontariatu oraz  przedstawić plany działań na drugi semestr.

Wspólnie z Panią Barbarą obejrzeliśmy krótki i bardzo wzruszający film  o działalności wolontariuszy hospicjum. Nasze spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle sympatycznej atmosferze.  Specjalnie na tę okazję klasa kucharzy, pod opieką Pani Marty Cemborowskiej, przygotowała poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy.

Na koniec spotkania zaplanowaliśmy wspólny, z wolontariuszami z Poznania, udział w obchodach Dnia Wrażliwości, który corocznie obchodzimy 21 marca.

Dziękujemy za wielkie serce!!!

To ludzie pomagają, nie rzeczy. Nasze prezenty to promień nadziei i impuls do zmiany dla rodzin w potrzebie. Nasza Szlachetna paczka to system pomnażania dobra. To dobro już działa i pomnaża się w tych, którzy przyłączyli się do projektu i wiedzą, że więcej szczęścia jest w dawaniu.

W tym roku dzięki inicjatywie szkolnego koła wolontariatu ,,Nasz Motyli wolontariat”, nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy rodzinom  będącym w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam przygotować paczkę dla jednej, wielodzietnej rodziny oraz czterech osób, będących naszymi uczniami.

  Bardzo dziękujemy za Waszą wrażliwość: rodzicom, nauczycielom   i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w naszą akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów klasy 2TL1, która wyjątkowo zaangażowała się w akcję!

Dziękujemy za ofiarowany czas, za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

PIERNIKI DLA HOSPICJUM

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła  się akcja ,,Pierniki dla hospicjum”.  W dniu 13.12.2016r.  w pracowni gastronomicznej, uczniowie działający w szkolnym wolontariacie wraz z opiekunami, wypiekali pierniki w kształcie motyli, które  będą rozdawane w sobotę 17 grudnia na Starym Rynku w Poznaniu. Będzie tam trwać przedświąteczna kampania wspierania Hospicjum Palium, w którą się zaangażowaliśmy.

Wszystkich chętnych zapraszamy na Stary Rynek!

Spotkanie andrzejkowe

Jest taki wieczór w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów i wróżb…

29 listopada 2016 roku w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu szkolne koło wolontariatu „Nasz Motyli Wolontariat”, działający pod opieką Iwony Knop i Jolanty Adamczewskiej, zorganizował Wieczór Andrzejkowy dla seniorów.

Wspólna zabawa upły­nęła bar­dzo szybko wśród wróżb i tańców. Se­nio­rzy i mło­dzież ba­wili się, nu­cąc znane im i lu­biane me­lo­die. Nie mogło zabraknąć również lania wosku oraz ciasteczek z dobrą wróżbą. Wzajemna życz­li­wość, en­tu­zjazm i miła atmosfera pod­czas im­prezy ta­kiej jak ta po­kazują, że mło­dzież i se­nio­rzy mają wiele płasz­czyzn po­ro­zu­mie­nia, które warto od­kry­wać i wzmacniać. Ce­lem mię­dzy­po­ko­le­nio­wego spo­tka­nia An­drzej­ko­wego było stwo­rze­nie prze­strzeni oraz pre­tek­stu do by­cia ra­zem, at­mos­fery otwar­to­ści na dru­giego czło­wieka oraz wrażliwości słu­żą­cej umoc­nie­niu więzi i sym­pa­tii mię­dzy uczest­ni­kami. Spotkanie to było kontynuacją owocnej współpracy miedzy młodymi wolontariuszami a podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu.

  • 1
  • 2
Skip to content